Projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toel

Friday, April 15, 2011

Euroopa Noored alaprogrammide esitlus (Youth in Action)

Valmistumaks teisipäevaseks (19.04) Euroopa Noored programmide esitlusteks, andsime osalejatele järgmiseks ülesandeks erinevatest Euroopa Noorte alaprogrammidest informatsiooni koguda ja siis kõigile osalejatele ette kanda. Punktid, mida nad pidid käsitlema, olid järgmised:IMGP8929

  1. Sihtgrupp
  2. Korraldajad
  3. Lubatud partnerlus
  4. Projekti kestus
  5. Peamised ülesanded
  6. Näide (hea kui uus projekti idee)
  7. Rahastus/finantseerimine

Moodustati tiimid, kellel oli 30 minutit aega ette valmistumiseks, et esitada 5-minutiline esitlus. Sellele järgnes 3-minutiline (kuigi tegelikult keskmiselt 5-10 minutiline) arutlus. Meie poolt andsime Eesti süsteemi kommentaare ja iga maa esindaja rääkis ka oma projektide nüanssidest – tuleb välja, et üle-Euroopaline programm on lisaks üldisele laadile paljuski kohaspetsiifiline.

IMGP8935Tiim 1.1 (Salvo Itaaliast, Clara Sloveeniast, Beatriz Hispaaniast ja Beata Poolast) rääkisid Noortevahetusest.

IMGP8942

Tiim 1.2 (Živa Sloveeniast, Maria Hispaaniast ja Alina Rumeeniast) tutvustamas Noortealgatust.

IMGP8943

Tiim 1.3 (Margus Eestist ja Mustafa Türgist) otsustasid rohkem oma esinemisoskustele rõhku panna ja kandsid oma jutu ladusalt peast ette – teemaks Noorte demokraatiaprojekt.

IMGP8947Tiim 2 (Judit Ungarist, Marius Leedust ja Hakki Türgist) rääkisid Euroopa Vabatahtlikust Teenistusest EVS.

IMGP8951Tiim 3 (Adriana ja Diana Bulgaariast ning Mse Ungarist) näitamas oma teadmisi koolitamisest ja partnerlusest

No comments:

Post a Comment