Projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toel

Wednesday, April 13, 2011

Enesehindamine ja tagasiside

Otepäält tagasi jõudes andsid noored tagasisidet päeval juhtunust. Üldmuljeks oli, et Otepää noored on väga avatud ja koostööaltid, kuid vanemad elanikud olid välismaalastega suheldes väga reserveeritud ning tihtipeale ei soovinud jagada oma isiklikku arvamust nt EL kohta. Nii mõnigi projektis osaleja arvas, et sarnane olukord on ka tema koduriigis.

Tänasest peale on iga päev toimumas õhtusel ajal sündmus nimega "Enesehindamine ja tagasiside" , kus osalejad on esialgu jaotatud õpisõpradeks ja tagasiside gruppideks. Need on läbi kogu koolituse samad ning ei muutu. Alguses saab arutada oma õpisõbraga oma individuaalset õpiprotsessi ja osalust ja seejärel neljastes gruppides seda jagada ja arutada päevast programmi, grupitööd ja teha ettepanekuid. Igast grupist valitakse üks, kes annab tagasisidet reporterina korraldajatele ja koolitajatele.

FB

Pildil on õpisõbrad Živa (Sloveeniast) ja Emese (Ungarist)

Õhtu jätkus Tervitus-peoürituse ning saunaga, kus mängiti lauamänge ja veedeti meeleolukalt aega.

No comments:

Post a Comment