Projekt viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toel

Thursday, February 24, 2011

Lühike projekti tutvustus!


Noorsootöötajate koolitus „I share, I care!“
Kuupäevad: 12-21.aprill 2011
Asukoht: Valgamaa

Noorsootöötajate ja noortejuhtide koolitus „I share, I care!“ on suunatud inimestele, kes otseselt töötavad noortega erinevatest sihtgruppidest või on seotud info (sh. programm Euroopa Noored) edastamisega noortele, noorsootöötajatele või avaliku sektori spetsialistidele / otsusetegijatele. Koolitus toimub Otepää lähistel Valgamaal ja toob kokku 20 osalejat üle Euroopa (Eestist, Leedust, Poolast, Ungarist, Itaaliast, Hispaaniast, Bulgaariast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Türgist). Koolituse viib läbi rahvusvaheline koolitajate tiim Eestist ja Bulgaariast Eestipoolse meeskonna abiga.
Koolitus aitab arendada erinevaid noorsootöös vajalikke oskusi – erinevate sihtgruppidega töötamist, mitteformaalse õppimise kontseptsiooni mõistmist ja personaalse õppimiseoskuse arendamist (õppima õppimine ja elukestev õpe).  Esimene koolituse osa on üldisem ja teine pool juba konkreetsem. Alguses tutvutakse programmi Euroopa Noored võimalustega ja arendatakse osalejate teadmisi erinevatest alaprogrammidest, samuti tutvutakse Noortepassi kui vahendiga millega väärtustada mitteformaalset õpet.  Koolituse teises pooles õpitakse analüüsima erinevate sihtgruppide vajadusi ja vastavalt sellele neid innustama ning vaadeldakse erinevaid meetodeid, kuidas muuta informatsiooni atraktiivsemaks. Koolitusele soovime kaasata ka kohalikke noorsootöötajaid, spetsialiste ja noortejuhte, et saaksime koos kogemusi vahetada ja leida uusi koostööpartnereid. Koolituse lõpus on võimalik osalejatel oma oskused praktikasse panna – nad saavad suhelda erinevate kohalike sihtgruppidega ja edastada neile infot programmi Euroopa Noored võimaluste kohta. See on kasulik nii kohalikule kogukonnale (loodame, et tulevikus tuleb Valgamaalt rohkem Euroopa Noored projekte) kui ka osalejatele, kes saavad ennast proovile panna teises kultuurikeskkonnas. 

Koolitus viiakse ellu Euroopa Ühenduse programmi „Eurooopa Noored“ toetuse abil.